Támogatási program

Nagytarcsa Önkormányzata által nyújtott támogatás (2024)

Menete a helyi Táborvezetőnél:

  1. Jelentkezni kell a kiválasztott táborba
  2. Ki kell fizetni a táborköltséget a táborvezetőnek
  3. El kell menni a helyi Önkormányzathoz a térítési díjért. A szülő kifizeti a tábor teljes összegét, majd a befizetésről szóló számlával pályázik az önkormányzatnál.

Pályázatot a Nagytarcsán bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, gyám, nyújthat be a Nagytarcsán szervezett nyári tábort igénybe vevő gyermekére tekintettel.

A pályázható támogatás összege 20 000,- Ft / hét. Maximum 2 hetet lehet megpályázni, összesen 40.000 Ft értékben, de maximum a benyújtott számlák végösszegéig.

További jogosultsági feltétel:

  • a gyermek a 14 életévet nem töltötte be
  • a pályázatot egy alkalommal lehet benyújtani (2 tábor esetén a számlákat egy pályázatban kérjük beadni)

Ha a döntésre történő előkészítés során a Hivatal ügyintézője hiányt észlel, írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével.

A benyújtás menete: elvileg majd lehet online űrlapon is jelentkezni augusztus 20-ig (a tábor turnusokat nézni kell, nehogy lemaradjanak)

Az űrlapra a tábor díjáról szóló számlát is csatolni tudja majd, de FONTOS: A számlán szerepeljen a gyermek neve is.

Ez a tervezett eljárás, 2024.04.29-én hétfőn dönt róla a KT és kimegy a hivatalos felhívás, de az irányt, így lehet tervezni. Ezt a felállást előzetes átbeszélés után a hivatal már támogatta, elfogadás után a hivatalos tájékoztatást majd a hivatal fogja végezni.

Szép napot mindenkinek, Székely Csilla Falusi Portája Táborvezető